Irisbus Daily 50C18 Tourys

N° SERVIZIO: 1145-1147